Richtlijnen voor klantbeoordelingen

Voordat je een klantbeoordeling schrijft, dien je eerst een aankoop- of serviceervaring te hebben gehad bij het desbetreffende bedrijf. Je moet in staat zijn, indien daar om gevraagd wordt, om je aankoopervaring met het bedrijf aan te tonen. Enkel een mening over een bedrijf hebben, is niet voldoende.

Een klantbeoordeling wordt samen met je naam gepubliceerd op de website van het bedrijf op de website 5-sterrenspecialist.nl en in zoekmachines. Klantbeoordelingen dienen aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

Je mag een klantbeoordeling plaatsen wanneer:
Je uitgenodigd wordt door een 5-sterrenspecialist om een klantbeoordeling te schrijven.
Je een offerte hebt gekregen of iets gekocht hebt bij de desbetreffende 5-sterrenspecialist.
Je iets besteld hebt bij een 5-sterrenspecialist (ongeacht of deze bestelling is geannuleerd of niet).
Je kunt aantonen dat je gebruik hebt gemaakt van een service of dienst van de 5-sterrenspecialst.

Je staat er voor in dat alle (persoons)gegevens die je in het kader van het plaatsen van een klantbeoordeling verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, volledig juist en actueel zijn en dat je de beoordeling uitsluitend uit naam van jezelf plaatst.

Je bent aansprakelijk voor de inhoud van de klantbeoordeling en garandeert dat:

1 De inhoud daarvan niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet is;

2 Je met de klantbeoordeling anderen (waaronder het bedrijf waarover je een klantbeoordeling geeft) niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten;

3 De klantbeoordeling uitsluitend gebaseerd is op jouw eigen ervaring met het bedrijf welke je beoordeelt en deze ervaring niet langer dan een jaar geleden heeft plaats gevonden. Deze periode is niet van toepassing indien je de klantbeoordeling plaatst naar aanleiding van een verzoek daartoe van het bedrijf;

4 De beoordeling niet bedoeld is als reactie op andere beoordelingen;

5 De beoordeling  geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn tot een persoon bevat;

6 Je de belangen en de goede naam van 5-sterrenspecialist en haar klantbeoordelingssysteem in het bijzonder, niet zult schaden.

Je mag geen klantbeoordelingen schrijven wanneer je een speciale relatie hebt met het bedrijf waar je een klantbeoordeling over schrijft.

In het bijzonder zou je klantbeoordeling niet mogen gaan gaan over een bedrijf:
- Waar je eigenaar van bent, voorheen van was of iemand in je directe familie van is.
- Waar je in dienst bent of voor werkt
- Wat een directe concurrent is voor een bedrijf waar je voor werkt of eigenaar van bent.

Het is mogelijk om meer dan één klantbeoordeling over een bedrijf te schrijven, echter is dit niet toegestaan indien dit gaat over dezelfde ervaring.

Klantbeoordelingen mogen geen schuttingtaal, discriminerende of beledigende teksten bevatten. Ook mogen deze geen reclame-uitingen bevatten. Het vermelden van telefoonnummers, internet of e-mailadressen is ook niet toegestaan.

Indien je klantbeoordeling in strijd is met onze richtlijnen voor klantbeoordelingen kan je klantbeoordeling, zonder opgaaf van reden, door 5-sterrenspeciasist (tijdelijk) verwijderd worden.

Bewaartermijn en echtheid klantbeoordelingen
Om de echtheid en betrouwbaarheid van klantbeoordelingen te kunnen waarborgen worden reviews niet verwijderd zonder schriftelijk toestemming van de auteur. Reviews worden wel verwijderd als deze in strijd zijn met onze richtlijnen. Indien er twijfel is over de echtheid worden reviews in quarantaine geplaatst en wordt na uitgebreid onderzoek bepaald of deze wel of niet worden verwijderd. Indien er sprake is van een opzegging van een gebruiker of wanneer er sprake is van een bedrijfssluiting, bedrijfsovername of faillissement, zullen klantbeoordelingen nog minimaal 6 maanden online blijven staan.